O konkursie

Gala 2017

medistery-3

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Gali.


Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, kolebka konkursu i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego świata.

 


Kapituła Konkursu 

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiktor Pepliński

prof. dr hab. Janusz Adamowski

prof. dr hab. Marek Jabłonowski

prof. dr hab. Jacek Sobczak

prof. dr hab. Iwona Hofman

prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

prof. dr hab. Wiesław Władyka

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr. hab. Aleksandr Woźny

prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek

prof. dr hab. Grażyna Sawicka

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

prof. UW, dr hab. Alicja Jaskiernia

prof. UG, dr hab. Anna Maria Ryłko-Kurpiewska

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski

dr Małgorzata Łosiewicz


Konkurs został objęty Patronatami Honorowymi:

JM Rektora dr. hab. Jerzego Gwizdały, profesora nadzwyczajnego

Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej


Zapraszamy do udziału!