O konkursie

Zapraszamy do relacji z Gali!

***

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu wyłoniła grono Laureatów IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach – Medi@stery.

Pierwszą nagrodę przyznano pani Joannie Grzechnik (Uniwersytet Jagielloński) za pracę:

„Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy” napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Magoskiej.

Drugie miejsce zajął pan Krzysztof Grządzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę:

„Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym” napisaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Kowalczyka.

Trzecie miejsce zajęła pani Klaudia Kamieniarz (Uniwersytet Warszawski) za pracę:

„Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w I kwartale 2017 r.” napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.

Finalistom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za przesłane prace i życzymy wielu sukcesów w dziedzinie medioznawstwa.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego (budynek przy nowej siedzibie Rektoratu) Uniwersytetu Gdańskiego.


Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, kolebka konkursu i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego świata.

 


Komitet Naukowy pod przewodnictwem
prof. dr hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Janusz Adamowski

prof. dr hab. Marek Jabłonowski

prof. dr hab. Jacek Sobczak

prof. dr hab. Iwona Hofman

prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

prof. dr hab. Wiesław Władyka

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr. hab. Aleksandr Woźny

prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek

prof. dr hab. Grażyna Sawicka

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

ks. dr hab. Michał Dróżdż, prof. UPJPII

dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW

dr hab. Anna Maria Ryłko-Kurpiewska, prof. UG

dr hab. Józef Włodarski, prof. UG

dr Małgorzata Łosiewicz


Konkurs został objęty Patronatami Honorowymi:

JM Rektora dr. hab. Jerzego Gwizdały, profesora nadzwyczajnego

Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej


Zapraszamy do udziału!